Prices - Preisen
UNTERKUNFTSPREISE - ACCOMMODATION RATES (Euro)
APARTMENT
(per apartment)
01.05.–15.06. 16.06.-06.07. 07.07.–24.08. 25.08.-14.09. 15.09.-31.10.
1: A2+2
. . . . .
2: A2+2
. . . . .
3: A2+1
. . . . .
4: bedroom / Zimmer
. . . . .
5: bedroom / Zimmer
. . . . .
6: bedroom / Zimmer
. . . . .