Prices - Preise
UNTERKUNFTSPREISE - ACCOMMODATION RATES (Euro)
APARTMENT
(per apartment)
01.05.–30.06. 01.07.-31.08. 01.09.-31.10.
1: A4+1
- - -
2: A2
- - -
3: A6+1
- - -
Promenade in Baška Voda