Prices - Preise
UNTERKUNFTSPREISE - ACCOMMODATION RATES (Euro)
APARTMENT
(per apartment)
01.05.–30.06. 01.07.-31.08. 01.09.-31.10.
1: A4+2 - apartment
- - -
2: A2 - apartment
- - -
3: R2+1 - bedroom/Zimmer
- - -
4: A2 - apartment
- - -
5: R2+1 - bedroom/Zimmer
- - -
6: A2 - apartment
- - -
7: A4 - apartment
- - -
Promenade in Baška Voda